Författare: Johannes Lith

Year: 2018

Antagandet att det finns en konflikt mellan realistiska och idealistiska världsbilder är ett klassiskt element inom internationella relationer och säkerhetsstudier. Den största utmaningen är att hitta balansen mellan uppbyggandet av förtroende och strävan efter goda relationer, samtidigt som man undviker att idealismen körs över av realister som ser sin chans.

Detta dokument har som mål att betona vikten av att presentera en liberal syn på orsaker till läget för dagens relationer, sätt att utveckla balansen mellan avskräckning och dialog samt uppgiftsfördelningen mellan EU och NATO.

whois: Andy White Freelance WordPress Developer London