Page 1 of 1

Avskräckning och Dialog: Att Balansera Relationen EU-NATO-Ryssland

Författare: Johannes Lith Year: 2018 Antagandet att det finns en konflikt mellan realistiska och idealistiska världsbilder är ett klassiskt element inom internationella relationer och säkerhetsstudier. Den största utmaningen är att hitta balansen mellan uppbyggandet av förtroende och strävan efter goda relationer, samtidigt som man undviker att idealismen körs över av realister som ser sin chans. Detta dokument har som mål […]

  • Year: 2018
  • Language: Swedish,
  • Member: ELF Secretariat,

Page 1 of 1

whois: Andy White Freelance WordPress Developer London